Doplnění klasifikace

Doplnění klasifikace OU ovcí

1.    Základní klasifikační postup vychází ze standardu plemene OU. Pravidla pro určování výšky v závislosti na věku jsou předmětem tohoto doplnění -  viz níže.
2.    Pro bodový systém hodnotící původvlnu, osvalení a exteriér je zpracována bodová tabulka, která byla již dříve zpracována a schválena Radou PK. Dle  empirických zkušeností chovatelů ze zahraničí jsme tabulku upravili tak, že došlo k vypuštění hodnocení užitkovosti, které ztrácí u tohoto plemene jakékoliv opodstatněníPočet bodů za ostatní parametry a koeficienty byly přepočítány tak, aby zůstal zachován stobodový systém. (Viz tabulka Hodnocení ovce ouessantské). Dochází tedy k těmto změnám:
 Hodnocení původu zvýšen koeficient významnosti na 6. Vlna je pozouzena přímo hodnotitelem, který přidělí maximálně 15 bodů, jelikož se jedná o plemeno, u nějž vlna hrála dost důležitou roli. Osvalení koeficient 3. Exteriér jakožto jednoznačně nejdůležitější kritérium koeficient 8.

 Hodnocení vlny, osvalení a exteriéru provádí hodnotitel obdobně jako u ostatních ovčích plemen. U exteriéru se
obzvláště ale klade důraz na vylučující znaky, především na výšku. Důležité je rovněž správné symetrické postavení rohůmufloní postavení, se správným odstupem od hlavy. Nesmí přiléhat příliš těsně k hlavě, zatáčet se těsně kolem tváří či odstupovat příliš naširoko. Nesmí nikdy způsobovat zvířeti obtíže např. při přijímání potravy. Dále jsou důležité dobré spěnky, ne příliš měkké,  ne prohnutý hřbet, ne příliš hluboké boky,úzký hrudník, dlouhý nebo krátký ocas, nestandardní obrost vlny atd.
3.    Hodnocení výšky: pro OU berany i bahnice je stanovena škála pro první tři roky, dokud zvířata mohou růst. V každém dokončeném daném roce života  nesmí zvíře překročit max. povolenou výšku.
                              BERAN            BAHNICE
              1.rok        do 46 cm        do 44 cm
              2.rok        do 48 cm        do 45 cm
              3.rok        do 49 cm        do 46 cm
Klasifikace u beranů se provádí na NT, nejlépe v letních měsících (květenzáří). Berani importovaní se klasifikují ve stáji, stejně jako bahniceChovatel si může vybrat, v jakém roce života si nechá zvíře oklasifikovatNení podmínkou klasifikovat každý rok. Berani tedy již po I. roce života mohou být připuštěni do plemenitby a žádat o vystavení POP a vše s tím souvisejícíPřesto, vzhledem k vylučující výšce ve třech letech, si chovatel může požádat  o kontrolní přeměření a vystavení potvrzení k již dříve vydanému POPu o nepřekročení maximální výšky. Toto je nutné k potřebě obchodování se zahraničím atdZřejmě se bude jednat o výjimečnou záležitost, ale vzhledem k tomu, že plemenná zvířata jsou v záp. Evropě dosti populární, ale musí mít většinou u starších zvířat hodnocení výšky ve třech letech, pak to může být nutností. Takový chovatel si ale musí přijet se zvířetem, které již bylo klasifikováno, POP a potřebuje jen přeměření ve třech letech, dojet na vybraný NT (či se domluvit s plemenářem ve stáji při jiném účelu...?), kde mu hodnotitelem bude zvíře přeměřeno a vydáno potvrzení o výšce.
Ovce je ale ideální připouštět již v prvním roce života. Potlačí se tím trochu jejich další růst.  To je ale zhruba okolo šestého měsíce života, tedy ještě před prvním měřením v jednom roce. Navrhujeme  tedy, aby ovce před prvním připouštěním neměla více než 43cm. K období prvního připouštění  a míře do 43cm by tedy jehnice mohla být uchovněna a rovněž se tedy mohl i vystavit POP.

Sídlo klubu: xxxxxxxxx 11, 111 22 xxxxxx

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Z fotogalerie...

Sídlo klubu: Dětmarovice č.p. 411, 73571 Dětmarovice, tel.725258538, email: jitka.lafo@volny.cz
SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld