Zápis ze zakládající schůze Klubu chovatelů plemene ouessantská ovce konané dne 14.1.2018

26.02.2018

Přítomní: Petr Kříž, René Latečka, Jitka Latečková – Fonioková, Silvie Maňáková, Pavel Růžička, Lenka Benešová, Tomáš Beneš, Tereza Grohmanová, Marcela Staňková, Tereza Vtělenská, Vítězslav Havlas, Leona Havlasová, Pavlína Staňková,

Hosté: Martin Hošek
Nepřítomen: Jan Moravec, Iva Hánová, Marek Spáčil, Jindra Vaňáčová


Program schůze:
1. Registrace členů a hostů
Proběhl zápis do prezenční listiny a předložení přihlášek členů klubu. Pan Vítězslav Havlas a paní Leona Havlasová zaplatili příspěvky na rok 2018 zástupci SCHOK z.s. p. Hoškovi.

2. Informace z jednání spolkové rady SCHOK z.s. a seznámení s volebním řádem
Zástupce SCHOK z.s. p. Hošekseznámil zúčastněné s informacemi z jednání Spolkové rady SCHOK z.s., konané v Praze 10. 1. 2018 a se Sazebníkem sjednaných odměn za kontrolu užitkovosti mezi SCHOK z.s. Dále p. Hošek seznámil členy klubu s volebním řádem SCHOK z.s.

3. Název Klubu a stanovy
Proběhlo ujasnění názvu klubu, sjednocení názvu v zápise a v přihláškách do klubu.
Název klubu zní „Klub chovatelů plemene ouessantská ovce“.
Dále bylo objasněno, že členové klubu se budou řídit Stanovami SCHOK z.s.

4. Schválení programu schůze klubu
Program schůze:
- Volba výboru
- Volba zástupce do Rady plemenných knih ovcí
- Projednání a schválení standardu plemene
- Schválení programu činnosti na rok 2018
Členové schválili program.
Členové hlasovali aklamací: Pro 13 proti 0 zdržel 0

5. Volba výboru klubu
- Počet členů výboru
Členové klubu se usnesli, že výbor bude pětičlenný.
Členové hlasovali aklamací: Pro 13 proti 0 zdržel 0
- Funkční období výboru
Členové klubu se usnesli na 4 -letém funkčním období.
Členové hlasovali aklamací: Pro 13 proti 0 zdržel 0
- Způsob volby výboru
Členové klubu se usnesli, že výbor bude volen tajnou volbou
Členové hlasovali aklamací: Pro 9 proti 0 zdržel 4
- Volební komise
Do volební komise byly navrženi p. Hošek, p. Kříž, pí Benešová
Členové hlasovali aklamací: Pro 11 proti 0 zdržel 2
- Volba výboru klubu
Do výboru byly navrženi: p. Beneš, p. Havlas, pí Grohmanová, p. Růžička, pí Latečková - Fonioková, pí Maňáková
Navržení zástupci se představili a vyjádřili svůj souhlas se zastáváním funkce ve výboru.
V zápise volební komise je zaznamenán průběh voleb.
Do výboru byli zvoleni: p. Havlas, pí Grohmanová, p. Růžička, p. Latečka, pí Latečková – Fonioková
Všichni zvolení členové souhlasili s výkonem funkce ve výboru.

6. Volba předsedy a místopředsedy
Členové výboru se shodli na volbě předsedy a místopředsedy aklamací
Předsedou byla zvolena pí Latečková – Fonioková
Členové výboru hlasovali aklamací: Pro 4 proti 0 zdržel 1
Místopředsedou byl zvolen p. Havlas
Členové výboru hlasovali aklamací: Pro 4 proti 0 zdržel 1

7. Volby zástupce do Rady plemenných knih ovcí
Členové klubu se usnesli, že zástupce do PK bude volen tajnou volbou
Členové hlasovali aklamací: Pro 13 proti 0 zdržel 0
Na funkci zástupce do Rady PK byly navrženi: p. Beneš, p. Havlas, pí Latečková – Fonioková
Navržení zástupci vyjádřili svůj souhlas se zastáváním funkce.
V zápise volební komise je zaznamenán průběh voleb.
Jako zástupce do Rady PK byla zvolena: pí Latečková – Fonioková
Zástupcem pí Latečkové – Foniokové byl zvolen: p. Beneš
Zvolení zástupci souhlasili s výkonem funkce.

8. Projednání a schválení standardu
Členové projednali znění standardu a odsouhlasili jeho konečné znění.
Členové hlasovali aklamací: Pro 13 proti 0 zdržel 0

9. V 16:30 opustili jednání pí Silvie Maňáková, pí Marcela Staňková, pí Pavlína Staňková

10. Plán činnosti klubu na rok 2018

Členové klubu se dohodli na následující činnosti v roce 2018:
- Účast a prezentace chovu plemene na ENT v Lysé na Labem
- Účast a prezentace chovu plemene na Ovenáliích
- Účast na Německé výstavě IGOU – 29. Září 2018
- Aktualizace stránek klubu
- Sestavení přehledu linií beranů

11. Úkoly:
Členové pověřili výbor níže uvedenými úkoly:
- Vznést požadavek na SCHOK z.s., na pořízení certifikovaného měřidla kohoutkové výšky šlechtitelům a hodnotitelům, tak aby byly k dispozici na nákupních trzích.
- Vznést požadavek na SCHOK z.s., aby zajistil doručení nového standardu plemene všem šlechtitelům a hodnotitelům.
- Vznést požadavek na PK, abyhodnocení plemenných beranů bylo prováděno ve dvou až maximálně tří měsíční vlně.
- Vznést požadavek na PK, na uvádění zbarvení jedinců do POP.


Zapsala: Jitka Latečková – Fonioková
Dne: 14. 1. 2018
 

Sídlo klubu: xxxxxxxxx 11, 111 22 xxxxxx

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Z fotogalerie...

Sídlo klubu: Dětmarovice č.p. 411, 73571 Dětmarovice, tel.725258538, email: jitka.lafo@volny.cz
SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld